HAKKIMIZDA

Geçmi?inde en eski bask? teknikleri tecrübesiyle büyüyen Mert Etiket 2009 y?l?nda kurulmu? olup sektöründe h?zl? büyüyen firmalara ve geli?en makine parkurlar?na hitap edebilmek için bünyesinde her zaman yeni, teknolojik ve süratli makine parkurlar? ile kalitesini her geçen gün artt?rarak, siz mü?terilerimizin memnuniyetini her zaman en yüksek seviyede tutabilmeyi ilke edinmi?tir. Kaliteli kadrosu, h?zl? üretim parkuru, grafik ve tasar?m deste?i, sevkiyat grubu ile etiket ve ambalaj sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir


M?SYONUMUZ


Mert Etiket olarak geçmi?inde yapt??? yat?r?mlar, edindi?i bilgi birikimi ve tecrübesi ile Türkiye etiket sektörüne hizmet eden öncü bir etiket üreticisidir. ?irketimiz, sürekli yeni üretim teknolojileri ve yeni etiket malzemelerini Türkiye pazar?na sunmaya devam ederek, sektörde lider firma olmay? ve yurt d??? pazar?na hizmet vermeyi amaçlamaktad?r. Bugüne kadar oldu?u gibi bundan sonra da taahhütlerimizi zaman?nda yerine getirerek mü?teri ve tedarikçilerimizin gözünde ideal i? orta?? olmaya devam edece?iz.

V?ZYONUMUZ


Etiket sektöründeki öncülü?ünü devam ettirmek ve Türkiye`de sektörün lider firmas? olmakt?r.